Výzkum situace hřbitovních, kremačních a pohřebních služeb

Pohřebiště je původně pohanské místo pro pohřbívání mrtvých

Mapa a vyhledávání pohřebišť v ČR

Motto:

 
Egypťané pohřbívají mrtvé balzamujíce je,
Římané je spalují
a Paionové je házejí do rybníků.
 
Z toho plyne, že je třeba se zdržet úsudku o pravdě.
 

Řecký historik filozofie Diogenés Laërtios (3. století n. l.) v díle Život, názory a výroky proslulých filozofů (IX, 83-84)

___________________________
Citace našich webových stránek
v odborných článcích a monografiích