Autor: Kotrlý, T.

Nakladatelství: Aleš Čeněk, Plzeň, 2016, s. 669-680. ISBN 978-80-7380-587-6

Hřbitovy. In: Schelle, K., Tauchen, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D - J